Kroužkynabídkový list zde

Změny v základní škole a mateřské škole Vejprnice

Chronos
Strana 1.

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,
Rád bych Vás požádal, máte-li zájem, o několik minut pozornosti a informoval Vás o tom, jak je jednoduché naplnit přísloví "Každý dobrý skutek musí být potrestán", aneb o obecně prospěšné tedy neziskové společnosti CHRONOS Vejprnice, jehož jsem jedním ze dvou zakladatelů a jež se stala v poslední době předmětem celé řady diskusí a jak je u nás ve Vejprnicích zvykem, samozřejmě se spoustou zajímavých, byť nepravdivých informací.
Možná bych využil dopisu paní Lenártové a Kubešové, který mi sice ještě ofi - ciálně nepřišel, ale alespoň jim pomohu s jeho distribucí (viz druhá strana). Nejsem sice v pozici, že bych byl nucen cokoli komukoli vysvětlovat či se dokonce bránit, ale Vejprnice znám, žiji v nich od svého narození a chci i nadále žít a vím, že celá řada z Vás umí vyhodnotit, co je pravda.
Především je nutné říci, že ani zájmové kroužky a ani družina nejsou ve škole omezené z důvodu kapacity školy, ale důvodu jiného – viz sdělení paní ředitelky (viz níže). Není možné nepřipomenout, že obec Vejprnice i přes nárůst obyvatel je jednou z mála, která se vypořádala s potřebnou kapacitou pro mateřskou školu, a která neobvykle štědře podporuje zájmovou činnost od malých dětí po seniory.
Nechci se ani pouštět do polemiky, proč jsou země v Evropě, včetně nás, zadlužené, a že tudíž musí šetřit. Jedno vím však jistě! Nemohu za to ani já ani naše zastupitelstvo, jak se ve svém dopise snažíte podsouvat.
A teď několik slov o CHRONOSU. Je to obecně prospěšná společnost, tedy nezisková organizace, která byla založena proto, aby pro své členy a příznivce, kterých je v této době již desítky, pořádala sportovní či kulturní akce. V roce 2012 jsme byli požádáni o zastřešení fungujícího rodinného centra Korálek. Vzhledem k finanční nemožnosti dále provozovat zájmové kroužky základní školou jsme se rozhodli pokusit se nabídnout určitou alternativu náhrady. Já a moji kolegové s tím máme jen starosti, trávíme s tím zadarmo svůj volný čas a dokonce vkládáme vlastní prostředky.
A teď několik čísel, tedy o penězích, které jsou vždy až na prvním místě. CHRONOS skutečně získal dotaci od obce a to ve výši 20.000,- Kč a od kraje 25.000,- Kč. Pro Vaši představu jen za nájem a energie zaplatíme za rok částkou 210.000,-Kč (skutečně nejsem vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti ani akcionářem ČEZU a RWE, které dodávají elektřinu a plyn :-)) a vybavení stálo cca 150.000,- Kč a to nemluvím o pomůckách, kdy např. na keramiku jedna dávka hlíny stojí 8.000,- Kč. Použiji-li Váš výraz, i žák 1. stupně základní školy by si spočítal, že toto není možné zaplatit za poplatek cca 200,- Kč za dítě a měsíc, které si účtuje CHRONOS. Ceny za kroužky tedy v žádném případě nepokryjí ani skutečné náklady. Nabídka CHRONOSU je tedy pouhou nabídkou, kterou mohou rodiče přijmout nebo nemusí.
Tímto bych rád poděkoval našim sponzorům, bez kterých by nebylo vůbec možné něco takového začít, ale také jednotlivým lektorům, kteří svolili, že se zapojí do fungování kroužků a povedou je za skutečně symbolickou odměnu. Vy, paní Lenártová a Kubešová, máte dvě možnosti, buď pokračovat ve lžích a pomluvách a tím otrávit sponzory, takže kroužky nebudou žádné nebo budou dražší, a nebo s tím přestat a třeba také něco zkusit. Přál bych si to druhé, protože se tím může jen rozšířit nabídka pro naše nejmladší spoluobčany, a o ty tady přece jde. Na závěr mi dovolte, abych Vám předal jednu svoji letitou zkušenost: Na dětech se nedá vydělávat!

Pavel Karpíšek

PS: Vám, rodiče, nabízím, pokud máte nějaký nápad či chuť se podílet, přijďte buď do CHRONOSU nebo přímo na OÚ. Obec Vaše aktivity k dětem jistě podpoří!

Změny v základní škole a mateřské škole Vejprnice

Vážení rodiče, na jaře roku 2012 MŠMT (Ministerstvo školství) snížilo finanční prostředky na platy všem školám a navíc nám byly vázány zhruba 2 % rozpočtu. Pro školu to znamenalo sáhnout na platy všech učitelů. Toto opatření všichni přijali jako nutné zlo.
To však nestačilo a vedení školy muselo ušetřit další peníze. Řešením bylo pozastavit zájmovou činnost, kde odměna pro vedoucí kroužků byla vyplácena z peněz MŠMT a pololetní poplatek za kroužky byl pouze symbolický – na nákup potřebného materiálu. Dále bychom museli zrušit ozdravné pobyty a školy v přírodě. Jak jednoduché škrtnout vše, co se dětem líbilo a tvořilo nadstandard školy! Toto řešení nám přišlo velice kruté a tak jsme po dohodě s občanským sdružením CHRONOS – Kulíček – hledali jiné řešení.
Ozdravné pobyty a školy v přírodě bude škola dál organizovat a velká část zájmové činnosti, včetně odměn vedoucích zájmových útvarů, přejde pod CHRONOS. Škola zachová kroužky související s výukou (náprava řeči, náprava poruch učení a příprava žáků na přijímací zkoušky). Také poskytne potřebné prostory (keramickou dílnu, tělocvičnu, třídy...).
Vše bude řádně ošetřeno smlouvou. Na závěr mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří situaci pochopili a děkuji i za trpělivost a ohleduplnost veřejnosti při dostavbě dvou nových tříd mateřské školy.


Petra Čiháková
ředitelka ZŠ Vejprnice

footer

Strana 2.

Strana 2

Celý dopis ke stažení v PDF formátu ZDE.